Logo RSV Logo AbbVie Tlačiť Menu


Nezávislé informácie od odborníka, ktoré sú na tejto stránke, sú informačno-vzdelávacieho charakteru a v žiadnom prípade nenahrádzajú lekárske vyšetrenie alebo pokyny ošetrujúceho lekára. S otázkami týkajúcimi sa vlastného zdravotného stavu musia pacienti bezpodmienečne vyhľadať svojho ošetrujúceho lekára.  

Uverejnené odpovede na najčastejšie otázky pre vás pripravili detskí pneumológovia MUDr. Jaroslava Orosová a MUDr. Juraj Jakubička a detský kardiológ MUDr. Marián Hrebík, MPH.


Otázky a odpovede

Dobrý deň pani doktorka, môj takmer 5-mesačný syn má RS vírus, sme hospitalizovaní štvrtý deň v nemocnici. Narodil sa v termíne a doteraz bol úplne zdravý. Ako je možné, že má táto choroba taký priebeh, že musí byť hospitalizovaný? Na RTG mu zistili zápal priedušiek, menej papá a keď dýcha, akoby chrčal a kašlal. Kedy sa dá očakávať zlepšenie stavu? Nebude mať nejaké následky? Ďakujem za odpoveď.
RS vírus môže spôsobiť vážne ochorenie priedušničiek – RSV bronchiolitídu. Ohrozuje všetky deti, najmä do 2 rokov veku. Predčasne narodené deti majú nezrelé pľúca a nezrelú imunitu, a preto je u nich priebeh ochorenia závažnejší. Avšak to nevylučuje ťažký priebeh ochorenia aj u donosených detí, najmä vo veku Vášho dieťaťa. Ťažkosti, ktoré popisujete, sú klasické pre RSV ochorenie. Pokiaľ nedošlo k zlyhaniu dýchania (v tom prípade by však vyžadoval podpornú ventiláciu pľúc), liečba ktorú dostáva, by mu mala pomôcť. Po prekonaní tejto infekcie mávajú deti častejšie ochorenia dýchacích orgánov, podľa mojich pozorovaní niekedy aj 2 roky.


Môže RSV vírus postihnúť aj zdravých novorodencov a dojčatá? Ako sa prejaví? A potrebujú aj ony špeciálnu ochranu?
Áno, respiračný syncyciálny vírus je bežný vírus, s ktorým sa stretne prakticky každý. U zdravých dospelých jedincov a starších detí nepredstavuje kontakt s RSV väčší problém. U detí narodených v termíne, s plne vyvinutým imunitným systémom, bez vrodených chýb srdca a plne vyvinutými pľúcami, vírus nemusí vyvolať žiadne príznaky, ale zväčša vyvoláva menší akútny zápal horných dýchacích ciest (slabšiu nádchu, prípadne krátkodobé bolesti hrdla), s ktorým si organizmus poradí. Len malé percento zdravých novorodencov a dojčiat postihne zápal najperiférnejšie časti dýchacích ciest, čo je stav zväčša vyžadujúci pre svoju závažnosť hospitalizáciu – pobyt v nemocnici. Zdravo narodené deti s normálne vyvinutým imunitným systémom majú menšie riziko závažného ochorenia a teda špeciálnu ochranu nepotrebujú.

Naša dcéra Tamarka už mala v septembri rok, narodila sa v 34. týždni. Minulý rok sme ochranu pred RS vírusom dostali. Máme na ňu nárok aj tento rok?
Správnu indikáciu a rozhodnutie o opakovaní ochrannej profylaxie by mal stanoviť špecializovaný lekár. Pokiaľ sa dieťa narodilo predčasne a absolvovalo RSV imunoprofylaxiu v minulej sezóne, nemá na ňu v ďalšej sezóne automatický nárok. Opakovane je odporúčaná pre deti do dvoch rokov života s chronickým pľúcnym ochorením a vrodenou chybou srdca.

Môže ochranu pred RSV odporučiť pediater alebo sa máme obrátiť na špecializované pracovisko? A na ktoré pracoviská sa máme obrátiť?
Ochranu pred RSV by mal odporučiť špecialista, rovnako podanie prípravku patrí do rúk odbornej ambulancie.
Zoznam pracovísk sa nachádza na tejto stránke: Centrá RSV imunoprofylaxie.

Od akého týždňa po narodení je vhodné podávať látky proti RS vírusu?
Podávanie ochrany nezáleží od veku pacienta, ale od jeho potrieb a sezóny. RSV je sezónny vírus, s podávaním ochrany by sa malo začínať pred sezónou (zvyčajne v novembri), pričom veľkosť dávky závisí od telesnej hmotnosti pacienta.

Môže sa používať očkovanie proti RS vírusom aj u starších detí?
V prvom rade je nutné vysvetliť, že nejde o očkovanie, ktoré vyvoláva vytvorenie protilátok v organizme, ale priamo o aplikáciu ochranných látok, ktoré bránia RSV napadnúť organizmus.
Predčasne narodené deti, pre ktoré je látka určená, totiž nemajú dostatočne vyvinutý ochranný mechanizmus na to, aby si dokázal pružne vytvárať protilátky, preto je nutné mu ich dodať. U detí starších ako 2 roky a u detí narodených v termíne a bez vážnejších fyziologických porúch nemá význam nahrádzať činnosť imunitného systému takouto ochranou.

Ako dlho účinkuje ochrana pred RS vírusmi?
Ochranná látka pred RS vírusmi sa podáva v sezóne RSV (od novembra do apríla) každý mesiac, aby sa udržiavala primeraná hladina protilátok v tele dieťaťa. Je to teda krátkodobá ochrana, trvá približne mesiac a potom je nutné podať ďalšiu dávku. Vo vyššom veku (po 1. až 2. roku života) si už vie poradiť s RS vírusmi aj pôvodne predčasne narodené dieťa či dieťa s poruchami činnosti srdca a pľúc.

Môže sa imunoprofylaxia podávať i prechladnutému dieťaťu alebo sa podanie imunoprofylaxie vtedy odkladá?
Tak ako pri všetkých lekárskych výkonoch podobného druhu, aj pri podávaní ochrany pred RSV je nevyhnutné zvážiť aktuálny stav dieťaťa. Ak je dieťa akútne choré, posudzuje podanie imunoprofylaxie lekár. Vo všeobecnosti bežná infekcia nie je prekážkou.

Aké nežiaduce účinky má podávanie lieku?
Pri podaní každého lieku, akejkoľvek látky je vždy isté malé riziko, že pacient bude mať nejaké nezvyčajné príznaky. Keďže liek sa podáva do svalu na nohe, bežnými reakciami môže byť mierny opuch, zvýšená teplota, hnačka, nervozita. Stáva sa to približne u 1 zo sto až tisíc prípadov. Zvyčajne sa však liek dobre znáša a aj reakcie po vpichnutí bývajú len krátkodobého charakteru.

Je RSV imunoprofylaxia bezpečná i pre také citlivé deti, ako sú predčasne narodené? Nemôže im ublížiť?
RSV je pre predčasne narodené deti a deti s poruchami srdca a dýchania extrémne nebezpečným vírusom, ktorý môže viesť k predčasnej smrti alebo vážnemu poškodeniu organizmu. Ochranná látka bola a je neustále testovaná a jej bezpečnosť kontrolovaná. Pre pacientov predstavuje v prvom rade bezpečnú ochranu pred vírusom.

Može byť RSV imunoprofylaxia podávaná súbežne s inými očkovaniami?
Dieťa aj počas podávania RSV imunoprofylaxie môže absolvovať všetky predpísané očkovania. Vhodné je urobiť týždňový interval medzi ich podaním.

V prípade, že sa rozhodnem nevyužiť možnosť ochrany podávaním obranných protilátok proti RSV aj vtedy, ak moje dieťatko bolo narodené predčasne a ono dostane RSV infekciu, je liečiteľná?
RSV infekcie t.č. sú liečiteľné len symptomaticky – podávaním kyslíka, podporou dýchania prístrojom, podávaním protizápalových liekov, ako sú kortikoidy, podávaním antibiotík pri druhotnej bakteriálnej infekcii, ktorá sa často v priebehu choroby pridáva, podávaním liekov na rozšírenie priedušiek a podobne. Liečba protivírusovým prípravkom ribavirinom v klinickej praxi nepriniesla očakávaný efekt.

Aké je najväčšie nebezpečenstvo pre moje predčasne narodené dieťatko, ak nemá ochranu pred RSV infekciou?
Najhoršou formou infekcie RSV je tzv. bronchiolitída, čiže zápal koncových častí dýchacích ciest, kde napadnuté bunky sliznice pod vplyvom RSV odumierajú, olupujú sa a upchávajú koncové časti dýchacieho stromu. Vtedy je ohrozený život takto chorého dieťatka, pretože vzduch ťažko prúdi do a von z pľúc a vyžaduje často veľmi intenzívnu pediatrickú starostlivosť, poskytovanú na špecializovaných detských jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Moja dcérka prekonala RSV bronchiolitídu, pretože sme s manželom, dnes už viem, že nerozumne, odmietli RSV imunoprofylaxiu. Ten strach a to, čo sme prežívali počas jej hospitalizácie, bol hrozný. Chcem sa opýtať, po prekonaní tejto infekcie môžu ostať nejaké následky?
Bohužiaľ, tieto deti, ktoré prekonajú v prvom roku života RSV infekciu, majú vo všeobecnosti častejšiu neskorú respiračnú chorobnosť, zvýšenú frekvenciu hvízdania na prieduškách. Tento vírus sa považuje za jeden z možných spúšťačov astmy v neskoršom veku.

Nemám sa báť, že podávanie hotových obranných látok proti RSV oslabí vývoj imunity môjho dieťatka?
Nemáme žiadne objektívne správy, že by včasné podávanie imunoglobulínov proti RSV negatívne ovplyvnilo výkonnosť imunitného systému v neskoršom veku.

Chcem len to najlepšie pre moju predčasne narodenú dcérku, a preto si dovolím položiť túto jednoduchú, ale pre mňa a myslím si, že aj pre mnohých rodičov, veľmi dôležitú otázku. Ak by ste vy boli rodič predčasne narodeného dieťaťa, dali by ste mu tento liek na prevenciu RSV?
Otázka priamočiara a preto priamočiara odpoveď – áno. Moja odpoveď vychádza nielen z údajov v literatúre, ale aj z vlastných, a dnes už naozaj bohatých skúseností s týmto spôsobom liečby. Priebeh RSV infekcií u predčasne narodených detí bez profylaxie bol naozaj veľmi zložitý a často sme sa dostali na hranu. Dnes, od zavedenia profylaxie, takéto ťažké priebehy infektov už takmer nevídavame.

Je pravdou, že predčasne narodené dieťa môže pri RSV infekcii prestať dýchať?
Bohužiaľ áno, jeden z príznakov choroby navodenej RS vírusom u detí v prvých mesiacoch života sú tzv. apnoické pauzy – čiže vynechávanie dýchania, čo môže ohroziť život dieťaťa.

Prečo je dôležitá RSV imunoprofylaxia u detí s vrodenou chybou srdca (VCHS)?
V minulosti bola kombinácia dieťaťa s vrodenou chybou srdca a RSV infekciou v 35–40 % smrteľná. S vírusom sa totiž musia popasovať aj zdravé deti, nieto ešte deti s VCHS, pre ktorých je každá infekcia veľmi nebezpečná. Zdravé srdiečko ju môže zvládnuť bez väčších ťažkostí, ale pre týchto pacientov môže znamenať život ohrozujúci stav. Medzi najohrozenejších pacientov patria deti, ktoré majú tzv. jednokomorovú cirkuláciu, čo znamená, že jedna funkčná komora im poháňa malý aj veľký krvný obeh. Musia absolvovať niekoľko operácií, často majú oslabenú imunitu, stav je vždy vážny… Ohrození sú i pacienti s inými cyanotickými chybami srdca, majú defekty prepážok medzi predsieňami a komorami, vrodené chyby chlopní a podobne. Pre všetky tieto deti je akákoľvek infekcia hrozbou a zbytočnou komplikáciou.

Kedy nie je indikovaná RSV imunoprofylaxia u detí s vrodenou chybou srdca (VCHS)?
Podmienkou pre indikáciu imunoprofylaxie RSV u detí s VCHS je jej hemodynamická závažnosť. Nie všetky VCHS sú hemodynamicky závažné a teda nespôsobia srdcové zlyhávanie, cyanózu, pľúcnu hypertenziu, poruchy rytmu a ani iné kardiologické príznaky. Nevyžadujú operačnú ani katetrizačnú korekciu, liečbu, ani len sledovanie. Ide o deti s normálnou životosprávou a fyzickou aktivitou. Patria sem napr. malé defekty prepážok, minimálne stenózy alebo insuficiencie chlopní. Treba spomenúť, že samotný šelest nie je indikáciou na podanie imnunoprofylaxie, pokiaľ nie je jeho príčinou hemodynamicky závažná VCHS.Titulná strana | Podmienky použitia | Ochrana osobných údajov | Copyright © 2013 AbbVie