Logo RSV Logo AbbVie Tlačiť Menu


Vrodené chyby srdca (VCHS) predstavujú najčastejšie vývinové poruchy u detí. Ide o rôznorodú kombináciu anatomických anomálií jednotlivých štruktúr srdca a priľahlých ciev. Ročne sa na Slovensku narodí približne 450–500 detí s vrodenou chybou srdca. Tieto deti bývajú celkovo oslabené a vyžadujú si osobitnú starostlivosť. Podľa štatistík je v skupine detí s VCHS každoročne približne 40 % detí infikovaných RSV, pričom – keďže tieto deti sú často v nemocniciach, ide o nozokomiálne, teda nemocničné nákazy. Okrem príznakov typických pre tento vírus, sa u nich RSV prejavuje aj srdcovým zlyhávaním, dysrytmiou (poruchou srdcového rytmu), hypotenziou (nízkym krvným tlakom) a ďalšími sprievodnými a život ohrozujúcimi javmi.

Titulná strana | Podmienky použitia | Ochrana osobných údajov | Copyright © 2013 AbbVie