Logo RSV Logo AbbVie Tlačiť Menu


Bronchopulmonálna dysplázia (BPD) je ochorenie, ktoré postihuje predčasne narodené deti a vzniká ako následok porušeného rastu a vývoja pľúc. Pri bronchopulmonálnej dysplázii majú pľúca odlišnú štruktúru ako pľúca detí narodených v termíne a nie sú schopné úplne vykonávať svoju funkciu. Následkom BPD je znížená schopnosť pľúc okysličovať krv, zvýšenie dychovej práce a zhoršenie funkcie pľúc, ktoré môže prerásť do chronických pľúcnych problémov, astmy a pod. Deti s BPD často potrebujú na zabezpečenie okysličovania organizmu dlhodobú liečbu kyslíkom. Dieťa s BPD je citlivejšie na prirodzené prostredie a v prípade RSV infekcie môže zareagovať nadmernou reakciou.

Titulná strana | Podmienky použitia | Ochrana osobných údajov | Copyright © 2013 AbbVie