Logo RSV Logo AbbVie Tlačiť Menu


Infekcia RSV u normálneho zdravého dieťaťa vyvoláva stav známy ako viróza, ktorú sprevádza nádcha, zvýšená teplota, pocit škriabania v hrdle, podráždenosť. Keďže ide o vírusovú infekciu, pri liečbe sa nevyužívajú antibiotiká, ale len lieky zmierňujúce príznaky. Infekcia najneskôr do týždňa odznie. Výnimočne sa môže stať, že infekcia spôsobí aj u takéhoto dieťaťa závažné ochorenie dýchacích orgánov a dokonca jeho úmrtie, najmä do prvého roka života. Iná je situácia u detí predčasne narodených s nezrelými pľúcami, najmä ak sa u nich vyvinie chronické pľúcne ochorenie a u detí s vrodenými chybami srdca. Viróza prepukne do závažnej infekcie, objavuje sa kŕčovitý kašeľ, lapanie po dychu, zástava dychu, pískanie na prieduškách, modrajúce ústa a pery. Dieťa nevládze dýchať a telo má nedostatok kyslíka. V najhorších prípadoch sa dych zastaví úplne. U takýchto pacientov ide v počiatočnom štádiu doslova o záchranu života a zabezpečenie základných životných funkcií. RSV nevieme priamo liečiť tak, ako to dokážeme pri bakteriálnej infekcii dýchacích ciest, keď nasadíme antibiotiká.

Titulná strana | Podmienky použitia | Ochrana osobných údajov | Copyright © 2013 AbbVie