Logo RSV Logo AbbVie Tlačiť Menu


Bratislavský kraj 


MUDr. Luďka Wlachovská
Ambulancia rizikových novorodencov
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH

Limbova 1
833 40 Bratislava
t.č.: 02/5937 1662

MUDr. Simona Mičietová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH
pracovisko Podunajské Biskupice

Krajinská 91
825 56 Bratislava
t.č.: 02/5937 1297

Primár MUDr. Martin Záhorec, PhD.
Kardiologické oddelenie, oddelenie arytmií a JIS
Detské kardiocentrum SR

Limbová 1
833 51 Bratislava
t.č.: 02/5937 1638
02/5937 1502


Trnavský kraj 
 
MUDr. Rozália Mišová
Ambulancia rizikových novorodencov
FN, A. Žarnova 11
917 75 Trnava
t.č.: 033/5938 547


Trenčiansky kraj

MUDr. Erika Oríšková
Ambulancia rizikových novorodencov
FN, Legionárska 28
911 71 Trenčín
t.č.: 032/6566 231
032/6566 322


Nitriansky kraj 
 
MUDr. Juraj Jakubička
Detská pľúcna a ftizeologická ambulancia
Špitálska 9
949 01 Nitra
t.č.: 037/6513 054

MUDr. Valéria Dancziová
Ambulancia pre rizikových novorodencov
Novorodenecka klinika, FNsP

Slovenská 11/ A
940 34 Nové Zámky
t.č.: 035/6912 627Žilinský kraj 

MUDr. Michal Jánoš
Ambulancia rizikových novorodencov
FNsP, V. Spanyola 43
012 07 Žilina
t.č.: 041/5110 368
041/5110 544

MUDr. Ivona Bacmaňáková
Detská pneumologická ambulancia
Klinika detí a dorastu, UNM

Kollárova 2
036 59 Martin
t.č.: 043/4203 187


Banskobystrický kraj 

MUDr. Branko Takáč, PhD.
Detská pneumologická ambulancia
Nám. L. Svobodu 4, DFNsP
974 09 Banská Bystrica
t.č.: 048/4726 570

MUDr. Hana Sedláčková
Detská riziková ambulancia, Detský pavilón A
Všeobecná nemocnica n.o.

Šrobárová 1
979 12 Rimavská Sobota
t.č.: 047/5612 506


Prešovský kraj 
 
Primár MUDr. Iveta Reváková
Ambulancia rizikových novorodencov
FNsP J. A. Reimana

Hollého 14
081 81 Prešov
t.č.: 051/7011 737

Primár MUDr. Mária Vasilová
MUDr. Mária Kmiťová
Ambulancia rizikových novorodencov
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7
066 01 Humenné
t.č.: 057/7706 320

MUDr. Mária Tamášová
Detská pneumologická a ftizeologická ambulancia
Tatranské námestie 4582/6
058 01 Poprad
t.č.: 052/4468 539


Košický kraj 
 
MUDr. Anna Feketeová
Detská pneumologická ambulancia
I. Klinika detí a dorastu, DFN

Trieda SNP 1
040 01 Košice
t.č.: 055/2354 151
Titulná strana | Podmienky použitia | Ochrana osobných údajov | Copyright © 2013 AbbVie